AKT I:

AKT II:

AKT III:

KREACJA ZBIOROWA:

DIDASKALIA: